Narconon Zutphen Inspection – May 24, 2013

In Dutch: Stichting Narconon Nederland onder verscherpt toezicht
Nieuwsbericht | 24-06-2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Narconon Nederland in Zutphen voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van meldingen bracht de IGZ verschillende onaangekondigde bezoeken. Mede op basis van de waarnemingen tijdens het laatste bezoek heeft de inspectie twijfels over de bereidheid en het vermogen van de instelling om afspraken met de IGZ na te komen.

In English (machine translated): Foundation Narconon Netherlands under enhanced surveillance
News item | June 24, 2013:
Foundation Narconon Netherlands under enhanced surveillance - The Health Care Inspectorate (IGZ) Foundation has Narconon Zutphen Netherlands for six months under enhanced supervision systems. Following reports brought the IGZ several unannounced visits. Partly based on observations made during the last visit, the inspection doubts about the willingness and ability of the institution to agreements with the Inspectorate to fulfill.

Read more »

Narconon Survey Response #127

This former client of Narconon Zutphen in the Netherlands speaks of poor living conditions and high client to staff ratio. This person attended in 1990 and is concerned "that nothing has changed in those 20 years."

Read more »